preload

Sergiu Olteanu

Membru Corespondent SEAP

Stalfort & Şomeşan, Expert in Consultanta juridica

Consultant în domeniul dreptului internaţional, în dreptul muncii român şi german, precum şi în dreptul achiziţiilor publice român şi european, cunoscător al jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Sergiu Olteanu are o experienţă îndelungată în domeniul organizaţiilor non-profit, fiind preocupat de dezvoltarea capacităţii administrative şi dezvoltării instituţionale, de managementul instituţiilor publice şi organizaţiilor non-guvernamentale, de stadiul reformelor împotriva corupţiei în ţara sa natală, de corecta transpunere în dreptul românesc a acquis-ului comunitar, precum şi de asigurarea unei protecţii juridice eficiente drepturilor fundamentale ale omului.

Sergiu este doctorand la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Osnabrück, absolvent a două studii de master la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Julius Maximilian Würzburg/Universităţii Passau ca şef de promoţie.

A elaborat 18 lucrări ştiinţifice publicate sau spre publicare în reviste de specialitate din România si Germania; autor baze de date cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene în domeniul achiziţiilor publice si dreptul muncii; coautor al ghidului privind achiziţiile publice, conceput de Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; autor al capitolelor “Achiziţii publice”, precum şi “Dreptul concurenţei”, WiRO Handbuch für Rumänien, C.H. Beck München.

Sergiu este consilier juridic si traducător de limba germana, firma Kleist&Berger Consulting GmbH, Târgoviste(Iunie- Noiembrie 2003); consilier juridic, Casa de Avocatura Bostina&Associates, Bucuresti (Noiembrie 2007- Aprilie 2008), consilier ANRMAP (începând cu August 2008).expert national la Grupul de lucru al Consiliului Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor publice, Bruxelles (începând cu noiembrie 2008); consilier juridic, casa de avocatură Stalfort & Şomeşan (începând cu Februarie 2009).